WWOOFerdaja reisiplaanid

Orgaaniline ja jätkusuutlik farmimajandus üle maailma

WWOOF – mis see on?

WWOOFerdaja reisipäevik

WWOOF aka “World Wide Opportunities on Organic Farms” on ülemaailmne liikumine, mis ühendab külastajaid mahepõllumajandustootjatega, edendab kultuuri- ja haridusvahetust ning loob ülemaailmse kogukonna, mis on teadlik ökoloogilisest põllumajandusest ja säästvatest tavadest.

WWOOF annab võimaluse näha ja kogeda tõelist taluelu. Läbi WWOOF programmi saavad vabatahtlikud (keda kutsutakse WWOOFERSiteks) tutvuda farmide ja taludega üle kogu maailma.

WWOOF asutati juba aastal 1971 ning oli üks esimesi hardidus- ja kultuurivahetusprogramme. Läbi selle programmi on võimalik minna vabatahtlikuks 130sse eririiki. Hetkel on WWOOFi kogukonnas ca 100000 vabatahtlikku ja 12000 võõrustajat, kelle juurde elama saab minna!

Antud programmi eesmärk on säästva eluviisi ja mahepõllumajanduse levitamine ja kõigile lähemale toomine, samal ajal andes võimaluse elada loodusega kooskõlas. WWOOF programmi kaudu saab õppida tundma mahetoitu, põllumajandust ja kultuuri. Seejuures toob see kokku inimesi, kes jagavad sarnaseid väärtusi ja filosoofiaid. WWOOF-i eesmärk on pakkuda oma võõrustajatele abikäsi ja samal ajal võimaldada külastajatel õppida, mida tähendab säästvalt oma toidu kasvatamine.

Posted in Määratlemata